Топографічне знімання М 1:2000 сіл Оліївської сільської ради Житомирського району Житомирської області

Фрагмент топографічного плану М1:2000 с. Оліївка Житомирського району Житомирської області

Фрагмент топографічного плану М1:2000 с. Оліївка Житомирського району Житомирської області

 

Фрагмент топографічного плану М1:2000 с. Троковичі Черняхівського району Житомирської області

Фрагмент топографічного плану М1:2000 с. Троковичі Черняхівського району Житомирської області

ТОВ «Архізем» були виконані роботи з виготовлення топографічних планів масштабу 1:2000 9-ти населених пунктів Оліївської сільської ради Житомирської області, а саме сіл: Оліївка, Піщанка, Світин, Сонячне, Новоселиця, Довжик та Кам’янка Житомирського району Житомирської області, Троковичі та Некраші Черняхівського району Житомирської області.

Загальна площа топографо-геодезичних робіт склала приблизно 3400 га. Термін виконання робіт – 7 місяців.

Топографо-геодезичне знімання населених пунктів включило в себе наступні етапи робіт:

  • аерофотозйомку місцевості;
  • геодезичне знімання планово-висотної основи;
  • тахеометричне знімання територій;
  • камеральні роботи (обробка результатів польових вимірювань, зведення топопланів, контроль якості виконаних робіт, друк готових планшетів).

На етапі аерофотозйомки місцевості були створені знімки територій за допомогою безпілотного літального апарату FLIRT «Cetus», спеціально розробленого для високоточної аерофотозйомки та дистанційного зондування. Отримана роздільна здатність знімків склала 8 см/піксель.

 

Фрагмент аерофотоабриса с. Довжик Житомирського району Житомирської області

Фрагмент аерофотоабриса с. Довжик Житомирського району Житомирської області

 

Зведений аерофотоабрис с. Довжик Житомирського району Житомирської області

Зведений аерофотоабрис с. Довжик Житомирського району Житомирської області

Геодезичне знімання планово-висотної основи виконано в місцевій системі координат Житомирської області — МСК-18, яка має математичний зв’язок з Державною геодезичною референцною системою координат УСК-2000 і світовою системою координат. В ході виконання робіт з планово-висотного геодезичного знімання для згущення геодезичних мереж було досліджено і використано пункти державної геодезичної мережі.

Тахеометричне знімання населених пунктів виконано з метою визначення планового і висотного розміщення об’єктів на місцевості (будівель, споруд, доріг, ліній електропередач, рослинності, гідрографії, рельєфу і ін.) від пунктів геодезичних мереж згущення, які отримані в результаті виконання геодезичного знімання планово-висотної основи. Пікетні точки виміряні таким чином, щоб вони рівномірно покривали територію знімання.

Обробка тахеометричного знімання населених пунктів, а також зведення єдиного топоплана кожного населеного пункту виконані в програмному забезпеченні Digitals.

Система висот — Балтійська 1977 р.

Січення рельєфу – 1 метр.

Роботи виконані з урахуванням діючих норм і правил у сфері геодезії та землеустрою, зокрема вимог «Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 і 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)», затвердженої наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 09.04.1998 р №56.

Топографічні плани передані Замовнику в електронному та паперовому вигляді. Друк готових планів виконаний на щільному папері на планшетах 50х50 см із застосуванням розграфки номенклатурних аркушів для місцевої системи координат Житомирської області.

 

Номенклатурний лист М 1:2000 с. Довжик Житомирського району Житомирської області

Номенклатурний лист М 1:2000 с. Довжик Житомирського району Житомирської області