Топографічне знімання М 1:5000 території Федосіївської сільської ради Окнянського району Одеської області (за межами населених пунктів)

Фрагмент топографічного плану М1:2000 території Федосіївської сільської ради (за межами населеного пункту)

Фрагмент топографічного плану М1:2000 території Федосіївської сільської ради (за межами населеного пункту)

 

Фрагмент топографічного плану М1:2000 території Федосіївської сільської ради (за межами населеного пункту)

Фрагмент топографічного плану М1:2000 території Федосіївської сільської ради (за межами населеного пункту)

ТОВ «Архізем» були виконані роботи з виготовлення топографічного плану масштабу 1:5000 території Федосіївської сільської ради Окнянського району Одеської області (за межами населених пунктів).

Топографічна основа розроблена з метою подальшої розробки технічної документації з інвентаризації земель на території сільради. Загальна площа топографо-геодезичних робіт склала приблизно 3800 га. Термін виконання робіт – 1,5 місяці.

Топографо-геодезичне знімання населених пунктів включило в себе наступні етапи робіт:

  • аерофотозйомку місцевості;
  • геодезичне знімання планово-висотної основи;
  • тахеометричне знімання територій;
  • камеральні роботи (обробка результатів польових вимірювань, зведення топопланів, контроль якості виконаних робіт, друк готових планшетів).

На етапі аерофотозйомки місцевості були створені знімки територій за допомогою безпілотного літального апарату FLIRT «Cetus», спеціально розробленого для високоточної аерофотозйомки та дистанційного зондування. Аерофотоабриси території Федосіївської сільської ради Окнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) створені в вересні 2019 р. Отримана роздільна здатність знімків склала 8 см/піксель.

 

Фрагмент аерофотоабриса території Федосіївської сільської ради Окнянського району Одеської області (за межами населених пунктів)

Фрагмент аерофотоабриса території Федосіївської сільської ради Окнянського району Одеської області (за межами населених пунктів)

 

Фрагмент аерофотоабриса території Федосіївської сільської ради Окнянського району Одеської області (за межами населених пунктів)

Фрагмент аерофотоабриса території Федосіївської сільської ради Окнянського району Одеської області (за межами населених пунктів)

 

Зведений аерофотоабрис території Федосіївської сільської ради (за межами населених пунктів) Окнянського району Одеської області

Зведений аерофотоабрис території Федосіївської сільської ради (за межами населених пунктів) Окнянського району Одеської області

Геодезичне знімання планово-висотної основи виконано в місцевій системі координат Одеської області — МСК-51, яка має математичний зв’язок з Державною геодезичною референцною системою координат УСК-2000 і світовою системою координат. В ході виконання робіт з планово-висотного геодезичного знімання для згущення геодезичних мереж було досліджено і використано пункти державної геодезичної мережі.

Тахеометричне знімання населених пунктів виконано з метою визначення планового і висотного розміщення об’єктів на місцевості (будівель, споруд, доріг, ліній електропередач, рослинності, гідрографії, рельєфу і ін.) від пунктів геодезичних мереж згущення, які отримані в результаті виконання геодезичного знімання планово-висотної основи. Пікетні точки виміряні таким чином, щоб вони рівномірно покривали територію знімання.

Обробка тахеометричного знімання території, а також зведення єдиного топоплана виконані в програмному забезпеченні Digitals.

Система висот — Балтійська 1977 р.

Січення рельєфу – 2 метри.

Роботи виконані з урахуванням діючих норм і правил у сфері геодезії та землеустрою, зокрема вимог «Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 і 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)», затвердженої наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 09.04.1998 р №56.

Топографічні плани передані Замовнику в електронному та паперовому вигляді. Друк готових планів виконаний на щільному папері на планшетах 50х50 см із застосуванням розграфки номенклатурних аркушів для місцевої системи координат Одеської області.

 

Номенклатурний лист М 1:5000 території Федосіївської сільської ради Окнянського району Одеської області (за межами населених пунктів)

Номенклатурний лист М 1:5000 території Федосіївської сільської ради Окнянського району Одеської області (за межами населених пунктів)