Топографічне знімання М 1:2000 сіл Благодатненської сільської ради Арбузинського району Миколаївської області

Фрагмент топографічного плану М1:2000 с. Воєводське

Фрагмент топографічного плану М1:2000 с. Воєводське Арбузинського району Миколаївської області

 

ТОВ «Архізем» були виконані роботи з виготовлення топографічного плану масштабу 1:2000 11-ти населених пунктів Благодатненської сільської ради Арбузинського району Миколаївської області, а саме сіл: Благодатне, Воєводське, Семенівка, Садове, Зелена Поляна, Новомихайлівка, Булацелове, Остапівка, Новогригорівка, Рябоконеве і Виноградний Яр.

Загальна площа топографо-геодезичних робіт склала приблизно 3600 гектар. Термін виконання робіт – 6 місяців.

Топографо-геодезичне знімання населених пунктів включило в себе наступні етапи робіт:

  • аерофотозйомку місцевості;
  • геодезичне знімання планово-висотної основи;
  • тахеометричне знімання територій;
  • камеральні роботи (обробка результатів польових вимірювань, зведення топопланів, контроль якості виконаних робіт, друк готових планшетів).

На етапі аерофотозйомки місцевості були створені знімки територій за допомогою безпілотного літального апарату FLIRT «Cetus», спеціально розробленого для високоточної аерофотозйомки та дистанційного зондування. Аерофотоабриси створені в середині 2018 р. Отримана роздільна здатність знімків склала 8 см/піксель.

 

Фрагмент аерофотоабриса с. Семенівка

Фрагмент аерофотоабриса с. Семенівка Арбузинського району Миколаївської області

 

Зведений аерофотоабрис с. Семенівка

Зведений аерофотоабрис с. Семенівка Арбузинського району Миколаївської області

 

Геодезичне знімання планово-висотної основи виконано в місцевій системі координат Миколаївської області — МСК-48, яка має математичний зв’язок з Державною геодезичною референцною системою координат УСК-2000 і світовою системою координат. В ході виконання робіт з планово-висотного геодезичного знімання для згущення геодезичних мереж було досліджено і використано пункти державної геодезичної мережі.

Тахеометричне знімання населених пунктів виконано з метою визначення планового і висотного розміщення об’єктів на місцевості (будівель, споруд, доріг, ліній електропередач, рослинності, гідрографії, рельєфу і ін.) від пунктів геодезичних мереж згущення, які отримані в результаті виконання геодезичного знімання планово-висотної основи. Пікетні точки виміряні таким чином, щоб вони рівномірно покривали територію зйомки.

Обробка тахеометричного знімання населених пунктів, а також зведення єдиного топоплана кожного населеного пункту виконані в програмному забезпеченні Digitals.

Система висот — Балтійська 1977 р.

Січення рельєфу – 1 метр.

Роботи виконані з урахуванням діючих норм і правил у сфері геодезії та землеустрою, зокрема вимог «Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 і 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)», затвердженої наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 09.04.1998 р №56.

Топографічні плани передані Замовнику в електронному та паперовому вигляді. Друк готових планів виконаний на щільному папері на планшетах 50х50 см із застосуванням розграфки номенклатурних аркушів для місцевої системи координат Миколаївської області.

 

Номенклатурний лист М 1:2000 с. Благодатне

Номенклатурний лист М 1:2000 с. Благодатне Арбузинського району Миколаївської області