Топографічне знімання в М 1:2000 м. Слов’янськ Донецької області

1

Роботи по виготовленню у цифровій формі актуалізованої картографічної основи м. Слов’янськ Донецької області в масштабі 1:2000 виконані на замовлення Слов’янської міської ради Донецької області за період з 02.05.2019 по 29.07.2019.

Загальна площа робіт орієнтовно складає 2000 га та покриває територію концентрації розташування пам’яток культурної спадщини. Межі виконання робіт вказані на «Схемі меж надання послуг», що погоджена із Слов’янською міською радою Донецької області.

Робота по топографо-геодезичному зніманню території концентрації розташування пам’яток культурної спадщини в центрі міста Слов’янськ складалася з наступних основних етапів робіт:
— аерознімання місцевості;
— геодезичне знімання планово-висотної основи;
— тахеометричне знімання території;
— камеральні роботи (обробка результатів вимірів геодезичного знімання, зведення топографічного плану в єдину базу геоданних, друк готових планшетів на паперовий носій).

Аерофотоабрис м. Слов’янськ Донецької області (в межах території концентрації розташування пам’яток культурної спадщини) створений у травні 2019 р. та переданий Замовнику робіт в електронному форматі (*TIF). Отримана роздільна здатність аерофотоабрису складає 5 см/піксель.

1

1

Геодезичне знімання планово-висотної основи виконане в місцевій системі координат Донецької області МСК-14, що має математичний зв’язок з Державною геодезичною референтною системою координат УСК-2000 та світовою системою координат.

Тахеометрична зйомка населеного пункту виконана з метою визначення планового та висотного розміщення об’єктів на місцевості (будівель, споруд, доріг, ліній електропередач, об’єктів гідрографії, рослинності, рельєфу та ін.).
Топографо-геодезичне знімання місцевості виконане від пунктів геодезичних мереж згущення, що отримані у результаті виконання геодезичного знімання планово-висотної основи.
Пікетні точки виміряні таким чином, щоб вони рівномірно покривали територію знімання.
В ході виконання топографічного знімання населеного пункту всі результати вимірів записані в пам’ять приладів, що в подальшому оброблені в камеральних умовах.

Обробка тахеометричної зйомки населеного пункту виконана в програмному забезпеченні Geosystem Delta/Digitals.
Виготовлення у цифровій формі актуалізованої картографічної основи м. Слов’янськ в М 1:2000 та створення єдиної бази геоданних топографічного знімання виконане в програмному забезпеченні ArcGis від ESRI.
Кожен топографічний об’єкт має ідентифікаційний код відповідно до затвердженого Класифікатора топографічної інформації, яка відображається на топографічних планах масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.

Система висот – Балтійська 1977 р.
Суцільні горизонталі проведені через 1,0 м.

Роботи виконані з урахуванням діючих норм і правил в сфері геодезії та землевпорядкування, зокрема вимог «Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)», затвердженої наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 09.04.1998 р. за №56.

Для отриманих топографічних планів М 1:2000 застосована прямокутна розграфка з розмірами рамок 50х50 см. Загальна кількість планшетів території топографо-геодезичного знімання складає 38 шт.

1